MEDUMAT Standard2

Pris på forespørsel
Salgsenhet: 1 Stk
Antall i salgsenhet: 1 Stk.

Nødventilasjon, oxygenterapi, pasient og overvåkning i ett og samme system.
Hvert eneste sekund teller i en nødssituasjon. Trenger pasienten hjelp til å puste, er en rask reaksjon livsviktig. Utviklingen av MEDUMAT Standard2 og MEDUMAT Standarda gir oss et helt nytt syn på livredning. Den viktigste funksjonen er en monitor med stor fargeskjerm. Alle kritisk viktige åndedretts parameter vises raskt og tydelig på skjermen. Godt organiserte betjeningselementer og symboler samt effektiv akustisk og visuell alarm gir det høyeste sikkerhetsnivå.
Flere funksjoner. Sammenlignet med tidligere modeller, har MEDOMAT Standard2 mange flere funk- sjoner. Tilgang til ventilasjon oppnås eksempelvis ved å taste inn pasientens høyde. Moduser omfatter IPPV, CPR (for hjertepulmonar resuscitering), RSI (Rapid Sequence intubering for støtte med induksjon av anestesi) og CPAP (ikke-invasiv terapi). All behandling er basert på gjeldende retningslinjer som ERC Guidelines 2010 for CPR, men parameter kan også settes av brukeren. Ønsker man mer fleksibilitet, kan valgfrie ventilasjonsmoduser (SIMV, S-IPPV og inhalasjon) aktiveres. Denne unike kombinasjonen er muliggjort ved å intergrere enhetene fra det bærbare LIFE-BASE systemet. For såvel førstehjelp som forsvar, ambulansetjeneste og sykehus, dette er fremtidens løsning!
MEDUMAT Standard2 - sannsynligvis den beste mobile førstehjelpsenhet i sin klasse.
- Spedbarn, barn og voksne: Rask og enkel tilgang til nødmodus, korrekt ventilasjon ved å registrere pasientens høyde; CPR modus for retningslinje-kompatibel Cardiopulmonary Resuscitation; RSI modus for sikker og nøyaktig support ved induksjon av anesthesia; CPAP modus for ikke- invasiv terapi i prehospital behandling; Inntaksfilter beskytter effektivt instrumentet mot forurensning.

SKU WM 28700-01-000