Panbio Covid-19 Ag RAPID TEST

Pris på forespørsel
Salgsenhet: 1 Eske
Antall i salgsenhet: 25 Stk.

OPPSKALERING AV ANTIGENTESTING FOR COVID-19

TILTENKT BRUK: En in vitro-diagnostisk hurtigtest for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-antigen (Ag) i nasofaryngeale penselprøver fra individer som oppfyller kliniske kriterier for COVID-19 og/eller epidemiologiske kriterier.
Panbio™ COVID-19 Ag-Rapid Test Device er kun til profesjonell bruk og skal brukes som et hjelpemiddel i diagnosen av en SARS-CoV-2-infeksjon. Produktet kan brukes i alle laboratorier og miljøer utenom laboratorier som oppfyller kravene i bruksanvisningen og lokale forskrifter.Testen gir foreløpige testresultater. Negative resultater utelukker ikke SARS-CoV-2-infeksjon og skal ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger om behandling eller annen pasienthåndtering. Negative resultater må vurderes sammen med kliniske observasjoner, pasienthistorikk og epidemiologisk informasjon. Testen er ikke beregnet for bruk som donorscreeningstest for SARS-CoV-2.

FORDELER:
• For pasienter med mistenkt pågående COVID-19-infeksjon
• Raske svar for pasienter: testresultater på 15–20 minutter
• Pålitelig, høy ytelse
• Sensitivitet: 93,3 % (98,2 % for prøver med Ct-verdier ≤33)*
• Spesifisitet: 99,4 %*
• Brukes til pasientnær testing i ulike situasjoner
• Tilgjengelig løsning muliggjør testing i stor skala
(*Sensitivitet og spesifisitet sammenliknet mot PCR ved bruk av nasofaryngeal pensel.)

SKU 41FK10