OM OSS

plus

Abbott har fokus på fornøyde kunder. Vi selger kvalitetsprodukter og effektive løsninger som forenkler din hverdag. Vårt mål er at Abbott er førstevalget for deg som bruker, og en attraktiv arbeidsplass for de som betjener deg. Vi henvender oss til de profesjonelle markedene innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

CARDIOMETABOLIC

Cardiometabolic er den divisjonen i Abbott som er spesialisert med dybdekunnskap innenfor områdene CRP og antibiotikaresistens, HbA1c, ACR og Diabetes, samt måling av Kolesterol. Vårt hovedinstrument er Afinion, men vi har også ansvaret for LDX Cholestech og NycoCard Reader. Vi hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål om noen av disse instrumentene eller testene. Cardiometabolic har 5 produktspesialister som er lokalisert over hele landet, slik at du skal få rask hjelp, der du trenger det, når du trenger det.

ANSATTE I CARDIOMETABOLIC

INFECTIOUS DISEASE

Våre diagnostiske tester og overvåkingsapparater for infeksjonssykdom gir resultater for over 75 typer smittsomme sykdommer, inkludert de som er forårsaket av bakterier, virus, sopp eller parasitter. Testene er tilgjengelige for en rekke plattformer, blant annet pasientnære diagnostiske tester og avansert laboratorieutstyr som gir raske og pålitelige resultater. Våre dyktige produktspesialister har lang erfaring innen divisjonen og står beredt til å bistå med hjelp eller opplæring.


TOXICOLOGY

Abbott tilbyr Norges mest pålitelige og brukervennlige rusmiddeltester. Vi leverer et komplett utvalg alkohol- og rusmisbrukstester til analyse av urin, spytt og utåndingsluft.  Våre produkter og tjenester gir deg mulighet til å ta hurtige og informerede beslutninger. Abbott Toxicology løsninger anvendes både av sykehus, klinikker, legekontorer,  arbeidsplasser, rehabiliteringsentre og arbeidsmedisinske klinikker for å nevne noen.

KUNDESERVICE

Kundeservice er i kontinuerlig endring for å tilpasse seg marked og utvikling. Vi betjener telefon mellom 09-15. På kundeservice jobber det godt kvalifiserte medarbeidere med variert utdanning og erfaring fra helsevesenet. Kunnskap og kompetanse på produkter og tjenester har fokus hos oss.

ANSATTE PÅ KUNDESERVICE

SUPPLY CHAIN

Avdelingen Supply Chain består av innkjøp og lager. Vi har kunden i fokus og vi arbeider for å sikre at vi kan levere din bestilling til rett tid og sted.

LEDELSE

Ledelsen i Abbott jobber målrettet for at vi skal være en konkurransedyktig leverandør med effektiv logistikk, riktige produkter og riktige priser for de markedene vi opererer i.

ETISKE RETNINGSLINJER

Abbott skal opprettholde en høy etisk standard i vår omgang med kunder, leverandører og hverandre. Disse standardene er oppsummert i våre etiske retningslinjer.