TEKNISK SERVICE

Serviceavdelingen er ansvarlig for service og ettersyn av alle tekniske produkter som Abbott markedsfører og selger.

Dette inkluderer instrumenter/utstyr fra Sysmex, Termaks, Smihts Medical, Deltec/Graseby, Huntleigh diagnostic, Promotal, Melag og Welch Allyn, med flere. Fagområdene dekker hematologi, infusjonsterapi, hypothermi, diagnostisk utstyr, laboratorieutstyr.

Våre serviceingeniører har ingeniørskole eller teknisk fagskole - med elektronikk og samtykke fra produkt- og elektrisitetstilsynet. Serviceingeniørene får solid spesialopplæring hos produsent på alle relevante instrumenter, i tillegg til spesialkurs på nøkkelinstrumenter. Alle serviceteknikerne har spesialistområder med relevant dybdekunnskap.  

Abbott tilbyr servicekontrakter for våre instrumenter som enten er en vedlikeholdsavtale med 1 eller 2 overhalinger per år, eller avtale om fullservice hvor akutt service er inkludert.

ISO 9001:2015 sertifisering gjelder også serviceavdelingen, og alle servicerutiner er derfor underlagt kontroll som sikrer kvalitetsmessig god teknisk service.


PC-basert support:
Tlf. +47 24 05 66 00

Teknisk service:
Tlf. +47 24 05 66 00
Fax: +47 24 05 67 80

E-post: servicesupport.no@abbott.com

Last ned reperasjonsfølgeseddel

plus

  Terje Rybråthen
  Service Care Manager
  Tlf: 24 05 67 62
  Mobil: 94 86 04 50
  Send e-post

Agenturer: Sysmex, Smiths Medical.

plus

  Nina Moltzau
  Servicekoordinator
  Tlf: 24 05 67 97
  Fax: 24 05 67 95
  Send E-post

plus

  Geir Ragnar Hansen
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 22
  Mobil: 90 82 67 67
  Send e-post

Agenturer: I.E.M, Medikro, North East Monitoring, Lode. Backup: Otometrics, Welch Allyn.

plus

  Håkon Kronstad
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 70
  Mobil: 95 45 34 01
  Send e-post

Agenturer: Welch Allyn, North East Monitoring. Backup: I.E.M, Medikro.

plus

  Vidar Karlsen
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 74
  Mobil: 47 71 76 50
  Send e-post

Agenturer: Otometrics, Welch Allyn. Backup: I.E.M, Medikro, North East Monitoring.

plus

  Dagfinn Vandvik
  Servicetekniker
  Tlf: 24 05 67 71
  Mobil: 46 85 84 86
  Send e-post

Agenturer: Promotal, Mealg, Medela.

plus

  Wilhelm Toften
  Servicetekniker
  Tlf: 24 05 67 49
  Mobil: 95 75 29 35
  Send e-post

Agenturer: Termaks, Sysmex, Smiths Medical, Greiner.

plus

  Reidun Garvik Foss
  Technical Services Complaint Intake Associate
  Tlf: 24 05 68 10
  Send E-post
  Global Intake Form

plus

  Maren Dekov
  Technical Services Associate
  Tlf: 24 05 66 00
  Send E-post
  Global Intake Form