CombiScreen® 11 Urinstrimmel Vet

På lager
NOK 649,00
Salgsenhet: 1 Eske
Antall i salgsenhet: 100 Stk.
(NOK 811,25 )
Salgsenhet: 1 Eske
Antall i salgsenhet: 100 Stk.

CombiScreenVET urinstrimler  for veterinærbruk- for semikvantitativ avlesning av følgende parametere: glukose, blod, protein, leucocytter, nitritt, pH, spesifikk vekt, bilirubin, urobilinogen og askorbinsyre.
Til visuell avlesning av strimler med sammenligning mot fargeskala på urinstrimmelboksen,  eller til instrumentell avlesning med CombiScan 100 urinavleser.
Strimlene har askorbinsyrebeskyttelse. Det minimerer risiko for falsk negative resulatat for blod og glukose som følge av at urinen inneholder C-vitamin.
Bruk av strimler til urinundersøkelse hos dyr, kan gi verdifull informasjon som støtte for å stille diagnose. I tillegg til strimmelundersøkelse bør det også utføres visuell inspeksjon (farge, lukt volum). I noen tilfeller bør det også gjøres mikroskopering av urinen.
Referanseområdet for ulike dyrearter finnes i tabell i pakningsvedlegget.
Pakningsvedlegget har spesiell informasjon for veterinærdiagnostikk. Ernæring, væskeinntak, fysisk aktivitet og prøvetakingsprosedyrer må tas hensyn til når resultatene vurdreres.
Pakningsstørrelse: Boks á 100 strimler. Oppbevaring: På et tørt sted (2-30°C), Kjøleskap anbefales ikke. Unngå direkte sollys og fuktig miljø. Lokket på boksen skal alltid være på under oppbevaring. Holdbarhet: Forutsatt riktig oppbevaring er strimlene holdbare til merket dato. Produsent: Analyticon Biotechnologies AG

SKU 94100V