RETUR AV VARER

plus

Ingen retur må skje uten forutgående avtale.
Kontakt kundeservice på tlf. 24 05 68 00Retur godkjennes kun for varer som er standard lagervare og som er i hel, ubeskadiget emballasje. Dersom selger skal betale returfrakt, skal denne frakten bestilles av selgers kundeserviceavdeling hos selgers valgte transportør.

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks. m.v.a. aksepteres ikke.

Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 90 % av salgssummen.

Kjølevarer, varer med begrenset holdbarhet og varer som er bestilt spesielt for kunde tas ikke i retur.

FOR PRIVATPERSONER: Avbestilling og retur

§ 41.Avbestilling før levering
Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling (avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre. Hvis det ikke er avtalt avbestillingsgebyr, utmåles erstatningen etter reglene i kapittel 11.

§ 42.Retur etter levering
Etter at tingen er levert, blir forbrukeren ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om tingen leveres tilbake til selgeren.
Betalingsplikten bortfaller likevel
a)  ved heving
b)  hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller
c)  hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen, for eksempel ved at tingen er kjøpt på prøve (hjemlån, deponering).

Forbrukeren kan bytte tingen hvis bytterett må anses avtalt eller følger av alminnelige rettsregler.

Vedlagt fil:
Angrerettloven (515 kB)